top of page
KUND
Enkät - Nöjdhet av StellaCura som leverantör.

Svara på frågorna nedan hur nöjd du är enligt: 
1: Inte alls nöjd  2: Kan bli bättre  3: Okej  4: Nöjd  5: Väldigt nöjd

 
Hur upplever du StellaCuras tillgänglighet i form av kontakt?Hur upplever du StellaCuras tillgänglighet i form av kontakt?
Har StellaCura varit trevliga och tillmötesgående i sin kontakt med er?Har StellaCura varit trevliga och tillmötesgående i sin kontakt med er?
Har den eller de konsulter som StellaCura levererat hållit en tillfredsställande kvalitet?Har den eller de konsulter som StellaCura levererat hållit en tillfredsställande kvalitet?
Hur väl upplever du uppföljningen av konsulten från StellaCuras håll?Hur väl upplever du uppföljningen av konsulten från StellaCuras håll?
Hur väl har faktureringen av uppdragsveckorna skötts?Hur väl har faktureringen av uppdragsveckorna skötts?
Hur nöjd är du med StellaCura som leverantör i sin helhet?Hur nöjd är du med StellaCura som leverantör i sin helhet?

Tack för din feedback !

KONSULT
Enkät - Nöjdhet av StellaCura som arbetsgivare/uppdragsförmedlare.
Svara på frågorna nedan hur nöjd du är enligt: 
1: Inte alls nöjd  2: Kan bli bättre  3: Okej  4: Nöjd  5: Väldigt nöjd

 
Hur väl har StellaCura informerat dig om vad det innebär att jobba för dem?Hur väl har StellaCura informerat dig om vad det innebär att jobba för dem?
Hur väl har StellaCura kunnat erbjuda dig passande uppdrag?Hur väl har StellaCura kunnat erbjuda dig passande uppdrag?
Hur nöjd är du med eventuella kringtjänster så som resa och boende till ditt uppdrag? (Om ej aktuellt, hoppa över)Hur nöjd är du med eventuella kringtjänster så som resa och boende till ditt uppdrag? (Om ej aktuellt, hoppa över)
Hur väl har uppföljningen från din konsultchef varit under uppdragsperioden?Hur väl har uppföljningen från din konsultchef varit under uppdragsperioden?
Har lönen blivit korrekt uträknad och utbetald till dig?Har lönen blivit korrekt uträknad och utbetald till dig?
Hur nöjd är du med StellaCura som i sin helhet?Hur nöjd är du med StellaCura som i sin helhet?

Tack för din feedback !

bottom of page